ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศการลงทะเบียนชุมนุม


เริ่มลงทะเบียนชุมนุม ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566

การลงทะเบียน

1. คลิกที่หัวข้อ เลือกกิจกรรม

2. คลิกที่ ลงทะเบียน ที่ชุมนุมที่จะลงทะเบียน

3. กรอก        รหัสนักเรียน คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

                    รหัสผ่าน       คือ วันที่/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด (มีเครื่องหมาย/ด้วย และไม่ต้องเว้นวรรค)

                    เช่น      12/06/2549

                    

การเปลี่ยนชุมนุม  

โดยการลงทะเบียนที่ชุมนุมใหม่ ระบบก็จะเปลียนชุมนุมให้ อัตโนมัติ แต่ทำได้ไม่เกินวันรับลงทะเบียน

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ ติดต่อ ครูสุธิดา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย